Giỏ hàng

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

- Chúng tôi cam kết dốc hết Tâm - Lực phụng sự xã hội từ những điều nhỏ nhất.

- Tạo việc làm đem đến thu nhập tốt, cung cấp các chế độ phúc lợi, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

- Cung cấp cho xã hội những sản phẩm bền vững và lợi ích cho sức khỏe cộng đồng người Việt nói riêng và con người nói chung.

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng, hỗ trợ kĩ thuật cho người nông dân để tạo ra sản phẩm có giá trị cao. 

- Hình thành chuỗi hợp tác sản xuất, cung ứng, phân phối bền vững, tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia.

- Tận dụng gìn giữ và tôn tạo môi trường sông tự nhiên cho cộng đồng. 


Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top